எனக்கு இப்போது ஆதரவு தேவை

English  |  中文  |  Melayu

24-மணி நேர உதவித்தொலைபேசிகள்

Samaritans of Singapore (SOS) 1800 221 4444
IMH உதவித்தொலைபேசி 6389 2222

குறிப்பிட்ட ஆதரவுகளுக்கு உதவித்தொலைபேசிகள்

தேசிய CARE நேரடித்தொலைபேசி 1800 202 6868 திங்கள்- ஞாயிறு: காலை 8 மணி-நள்ளிரவு
AIC நேரடித்தொலைபேசி
[ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு அமைப்பால் இயக்கப்படுவது]
மூப்படைதல், பராமரித்தல் மற்றும் மனநலம் தொடர்பான
ஆதரவுகளுக்காக
1800 650 6060 திங்கள்- ஞாயிறு: காலை 8.30 மணி-இரவு 8.30 மணி
வயது வந்தோருக்கான ஆலோசனை
Brahm Centre உதவித்தொலைபேசி 6655 0000 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
8823 0000 (இயங்கும் நேரத்துக்குப் பின்)
Clarity Singapore Limited 6757 7990 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 10.00 மணி- மாலை 4.30 மணி
மனநலத்திற்கான சிங்கப்பூர் சங்கம் 1800 283 7019
8511 2678
திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
Silver Ribbon (சிங்கப்பூர்) 6385 3714
6386 1928
6509 0271
திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 5 மணி
Viriya Therapy Centre 6256 1311 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 10 மணி- மாலை 5 மணி
சிறுவர்களுக்கான ஆலோசனை ஆதரவு
Tinkle Friend உதவித்தொலைபேசி 1800 274 4788 திங்கள்-வெள்ளி: மதியம் 2.30 மணி- இரவு 7 மணி
இளைஞர்களுக்கான ஆலோசனை ஆதரவு
CARE சிங்கப்பூர் 6978 2728 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 10 மணி- மாலை 5 மணி
TOUCHline
[TOUCH சமூக சேவைக ளால்இயக்கப்படுகிறது]
1800 377 2252 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
Fei Yue சமூக சேவைகள் ec2.sg [இணையவழி நேரலை உரையாடல்]
திங்கள்-வெள்ளி: காலை 10 மணி – மதியம் 12 மணி; மதியம் 2 மணி – மாலை 5 மணி
(பொதுவிடுமுறை நாள்களில் மூடியிருக்கும்)
குடும்ப வன்முறை ஆதரவு 
Big Love குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சிறப்பு மையம் 6445 0400 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
(பொதுவிடுமுறை நாள்களில் மூடியிருக்கும்)
HEART@Fei Yue
Child Protection Specialist Centre
6819 9170 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9.30 மணி- மாலை 5.30 மணி
குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சங்கம் – SAFV  https://www.safv.org.sg/general-helplink  
பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கான ஆலோசனை ஆதரவு
Caregivers Alliance Limited பிரதான வரி: 6460 4400
மேற்கு: 9720 7590 & 9770 7996
மத்திய: 9729 8628 & 9826 7115
கிழக்கு: 9736 9170
திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
(பொதுவிடுமுறை நாள்களில் மூடியிருக்கும்)
CPH இணையவழி ஆலோசனை 2020 www.cphonlinecounselling.sg [இணையவழி நேரலை உரையாடல்]
திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
முதியோருக்கான ஆதரவு
முதியோர் உதவித் தொலைபேசி
[SAGE ஆலோசனை மையத்தால் இயக்கப்படுகிறது]
6354 1191 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 8.30 மணி- இரவு 8.30 மணி
சனி: காலை 8.30 மணி- மாலை 4 மணி
CareLine
[சாங்கி பொது மருத்துவமனையால் இயக்கப்படுகிறது]
6340 7054 24 மணி நேரமும்
மூப்பு மறதி நோய் உள்ளவர்களுக்கான ஆதரவு
Alzheimer’s Disease Association 6377 0700 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 9 மணி- மாலை 6 மணி
போதைப் பழக்கத்துடன் போராடும் நபர்களுக்கு ஆதரவு
வீ கேர் சமூக சேவைகள் 6547 5459 திங்கள்-வெள்ளி: காலை 10 மணி- இரவு 7 மணி